Kullanım Koşulları
STAR TV YENİ YAYIN DÖNEMİ ÖDÜLLÜ BİLGİ YARIŞMASI
KATILIM KOŞULLARI

STAR TV tarafından www.startv.com.tr uzantılı web sitesi (www.startv.com.tr) üzerinde gerçekleştirilecek olan “Star Tv Yeni Yayın Dönemi Ödüllü Bilgi Yarışması” (“Yarışma”) katılım koşulları aşağıdaki gibidir. Yarışma’ya katılmakla, bu koşulların tümünü okuduğunuzu, tamamına sahip olduğunuzu ve bu koşullara herhangi bir itirazınızın bulunmadığını veya bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.

1. Katılımcılar “Katılım Koşullarını Okudum ve Kabul Ediyorum” ibareli kutucuğu işaretlemekle; aşağıda belirtilen koşulları tam ve eksiksiz bir biçimde okuduğunu, anladığını, iradesine ve hukuka uygun olarak kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını ve belirtilen şartlara aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. STAR TV; işbu Katılım Koşulları’nı ve Yarışma’nın ödülünü, herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak değiştirebilir, genişletilebilir yahut daraltılabilir veya yarışmayı dilediği zaman (yarışma başlamış dahi olsa, her aşamada) herhangi bir gerekçe göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda katılımcı STAR TV’ye karşı herhangi bir hak, alacak, talep ve şikâyet ileri sürmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

3. Yarışma, 10 (on) gün süresince, Web Sitesi’nde yeni yayın döneminde STAR TV’de yer alacak programların tanıtımı amacıyla hazırlanan ve yayınlanan yeni yayın dönemi videosunda, bu videonun yer aldığı sayfada görüntüleri yer alan kişilerin kaç kez gözüktüğünün sorulması ve bu sorunun cevabının, işbu katılım koşullarını kabul ederek yarışmaya katılan gerçek kişiler (Katılımcı) tarafından Web Sitesi’nde bu cevapların STAR TV’ye gönderilebilmesi için hazırlanan özel alana yazılarak “Gönder” butonuna tıklanması ve ardından Katılımcı’ya sunulacak başvuru formunun eksiksiz bir biçimde doldurulması suretiyle düzenlenmektedir.

4. Yarışma’da sorulan soruya doğru cevap veren ilk 1.000 (Bin) Katılımcı’ya, STAR TV logosunun yer aldığı 1 (bir) adet tişört ödülü verilecektir. STAR TV Yarışma’nın kazananı olarak belirleyeceği Katılımcı’ya bu hususu Katılımcı’nın başvuru formunda belirttiği e – posta adresine göndereceği e – posta ile yapacaktır. Katılımcı’nın belirtilen gün ve saatte, belirtilen yerde bulunmaması durumunda, Katılımcı işbu maddede yer alan haklarından feragat etmiş sayılır. STAR TV, hangi sebeple olursa olsun, yarışmanın kazananı olarak seçtiği Katılımcı’nın, kendisine belirtilen gün, saat ve yerde bulunmaması / bulunamaması durumunda, yeni bir Katılımcı’yı kazanan olarak seçebilir.

5. Yarışma’ya yalnızca, 18 yaşının üzerinde, tam fiil ehliyetine sahip, yasal ikametgâhı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan ve Web Sitesi’nde yer alan başvuru formunu eksiksiz bir biçimde dolduran gerçek kişiler katılabilir. Doğuş Yayın Grubu ve/veya bağlı şirketlerinin, iştiraklerinin, reklam ve tanıtım acentelerinin çalışanları ve bu kişilerin birinci dereceden aile fertleri (eş, kardeş, ebeveyn veya çocukları) ve/veya akraba olup olmadıkları dikkate alınmaksızın bu kişilerle aynı hanede yaşayan kişiler Yarışma’ya katılamaz.

6. Başkası adına yarışmaya katılınamaz. Katılımcı, yarışmaya katılmak için kişisel bilgilerinin doğru olmadığı ve/veya kendisine ait olmadığının ve/veya herhangi bir şekilde yarışmaya katılımının başkaca herhangi bir sebeple işbu kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, yarışmaya katılmalarının STAR TV tarafından engellenebileceğini, ödül kazanmaları halinde ise ödülün teslim edilmeyeceğini, teslim edilmişse de ödülü STAR TV’nin ilk talebi üzerine, derhal STAR TV’ye iade edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

7. Katılımcı yarışma ile ilgili hiçbir üçüncü kişi veya kuruluş ile yazılı veya sözlü ticari bir anlaşma içine girmediğini ve girmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

8. Katılımcı, yarışmaya katılabilmek için bildirmekle yükümlü olduğu isim, soy isim, adres, yaş ve e – mail adresi bilgilerinin doğruluğunu taahhüt eder. Bu bilgilerin yarışmaya katılım başvurusunda eksik ve/veya yanlış girilmesi, hatalı olması yahut STAR TV’den kaynaklanmayan teknik sebepler nedeniyle katılımcının yarışmaya katılamamasından, ödül kazanamamasından, STAR TV tarafından yapılabilecek bildirimlerin ulaşmamasından ve/veya geç ulaşmasından, doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan; STAR TV hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9. Katılımcı, 6’ıncı madde çerçevesinde temin edeceği kişisel verilerinin STAR TV tarafından veri tabanlarına kaydedilmesine, istatistiki raporlama, kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlenmesi, reklam, pazarlama, tanıtım ve anket faaliyetleri çerçevesinde kullanılmasına, bu amaçlarla sınırlı kalmak üzere, başka kurum ve kuruluşlarla da paylaşılmasına ve işbu maddede sayılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla katılımcıların kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Eksik yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz. STAR TV’nin katılım başvurularını kabul etmeme hakkı saklıdır.

11. Katlılımcı, yarışma sonucunda elde edebileceği ödül ve/veya hizmetlerin ikamesi mümkün değildir. Katılımcı işbu Katılım Şartları ve Gizlilik Koşulları’ndan doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.

12. Bu Yarışma’dan doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Türkiye hukuku uygulanacak olup, İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri Yetkilidir.
SAYFA BAŞINA DÖN